Strona główna » Wyceny » Kluczowy zespół

Iwona Frąckiewicz

- Biegły rewident, Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2005 roku, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w 2013 roku. Poprzednio pracowała w spółkach audytorskich Haarmann, Hemmelrath, BDO Polska, Ernst & Young Audit oraz kierowała zespołem sprawozdawczości finansowej w Asseco Poland. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, specjalizuje się w konsolidacji sprawozdań finansowych, przeprowadzaniu due diligence oraz wycenach przedsiębiorstw i innych aktywów (w tym znaków towarowych). Prowadzi szkolenia z zakresu polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości.


Maria Kuklewska -

- Rzeczoznawca majątkowy, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat nadany przez Związek Banków Polskich oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe do wykonywania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Specjalizuje się w wycenach nieruchomości dla potrzeb gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego.


Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy