VAT

Doradzamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w różnych branżach, zarówno firmom posiadającym w Polsce siedzibę, jak też nieposiadającym w Polsce miejsca  działalności gospodarczej. Nasze działania w tym zakresie mają za zadanie nie tylko wskazywać na ryzyka podatkowe, ale także zaproponować rozwiązania generujące oszczędności podatkowe.

 

Zakres świadczonych przez DPPA Audit usług w zakresie VAT obejmuje m.in.: 

  • sporządzanie opinii i analiz dotyczących bieżącej i planowanej działalności

  • przeprowadzanie audytów podatkowych mających na celu weryfikację prawidłowości rozliczeń
  • pomoc podmiotom krajowych i zagranicznym przy zwrocie VAT

  • prowadzenie rejestrów VAT oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych i Intrastat

  • zarządzanie ryzykiem podatkowych w zakresie VAT (identyfikacja obszarów ryzyk i proponowanie działań w celu ich zminimalizowania)

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy