Strona główna » Audyt » Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

 

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o Krajowe Standardy Rewizji Finansowej lub Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej oraz kodeks etyki IFAC.

 

Stosowana metodologia przeprowadzania audytu skupia się na identyfikacji i minimalizacji ryzyk powstania nieprawidłowości, co pozwala efektywnie przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego.

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jest okazją do analizy procesów zachodzących w jednostce i określenia działań, które mogłyby te procesy usprawnić, kładziemy nacisk na zrozumienie biznesu Klienta i adekwatnie identyfikujemy ryzyka, w tym również podatkowe, potwierdzamy prawidłowość danych finansowych poprzez analizę trendów i zależności, zapewniamy sprawny sposób badania dostosowany do wymogów Spółki.

 

Naszym Klientom zapewniamy stałe zespoły robocze odpowiedzialne za realizację projektu, jak również bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania finansowego.

 

Świadczymy usługi audytorskie w zakresie:

  • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • badania planów połączeń, podziałów, przekształceń
  • audytu wykorzystania środków unijnych
  • innych usług poświadczających 

W celu otrzymania wstępnej oferty dotyczącej badania/przeglądu sprawozdania finansowego, prosimy wypełnić poniższy formularz.

 

Nazwa jednostki:
Osoba kontaktowa:
Telefon:
Adres e-mail:
Przedmiot działalności Jednostki:
Rodzaj zlecenia:
Standardy, według których sporządzono sprawozdanie finansowe:
Dzień bilansowy:
Data przedłożenia opinii i raportu z badania:
Czy sprawozdanie finansowe będzie badane po raz pierwszy?
tak
nie
Podstawowe dane (rzeczywiste lub prognozowane w przypadku okresu sprawozdawczego, którego dotyczy oferta)
Okres sprawozdawczy, którego dotyczy oferta: Poprzedni rok obrotowy:
Suma bilansowa:
Wynik finansowy netto:
Kapitał własny:
Przychody ze sprzedaży:
Liczba pracowników:
Nietypowe transakcje mające miejsce w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy oferta:
« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy