Strona główna » Audyt » Inne usługi audytorskie

Inne usługi audytorskie

W ramach świadczonych usług oferujemy również:

 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych (w tym dla potrzeb konsolidacji) zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • wsparcie transakcyjne - przeprowadzamy due diligence oraz doradzamy w najważniejszych kwestiach zidentyfikowanych podczas due diligence
 • doradztwo w zakresie uregulowań Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • usługi ekonomiczno – finansowe w bieżącym doradztwie dla organów podmiotów gospodarczych
 • opracowywanie programów restrukturyzacji, biznes planów, oceny opłacalności inwestycji, usługi doradztwa finansowego
 • konsultacje w zakresie wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
 • sporządzanie niezależnych opinii dotyczących:
  • oceny systemu księgowo – finansowego
  • prawidłowości sporządzania i rozliczania inwentaryzacji
  • stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych
  • oceny systemu kontroli wewnętrznej
 • usługi świadczone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Usług Pokrewnych

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy