Księgowość

Traktujemy obsługę księgową bardzo szeroko, obejmujemy nią prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę administracyjną oraz reprezentację Klienta przed organami skarbowymi.  Realizujemy swoją usługę z zachowaniem najwyższych standardów i zasady poufności.

 

W ramach świadczonych usług księgowych oferujemy:

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych

 • sporządzanie deklaracji podatkowych

 • sporządzenia sprawozdań finansowych

 • sporządzanie raportów według wymagań Klientów

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i NBP

 • obsługę administracyjną (aktualizacja danych Klienta w Urzędzie Skarbowym, składanie wniosków do Urzędów Skarbowych o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu przez naszego Klienta ze zobowiązaniami budżetowymi, prowadzenie w imieniu naszego Klienta korespondencji z organami podatkowymi i bankami itp.)

 • przygotowanie dokumentacji i obsługa przy przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych

Ponadto świadczymy usługi doradztwa księgowego, obejmującego w szczególności:

 • doradztwo w kwestiach związanych z rachunkowością

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • usługi doradcze z zakresu bieżącego funkcjonowania systemu rachunkowości

 • przeglądy dokumentacji, procedur księgowych i płacowych

 • pomoc w organizacji służb finansowo-księgowych

 • projektowanie i udział we wdrażaniu systemów finansowo-księgowych

Księgi rachunkowe prowadzimy w programie finansowo-księgowym, umożliwiającym sporządzanie raportów i zestawień w wielu układach, mogących zaspokoić zapotrzebowanie sprawozdawcze właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości zarządczej.

 

Klienci mają bieżący dostęp do informacji na temat stanu finansów, danych dotyczących dokumentów źródłowych i uzyskanych wyników.

 

W celu otrzymania wstępnej oferty na prowadzenie ksiąg rachunkowych, prosimy wypełnić poniższy formularz.

 

Nazwa jednostki:
Osoba kontaktowa:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Przedmiot działalności Jednostki:
Standardy, według których prowadzone są księgi rachunkowe:
Ilość dokumentów kosztowych w walucie polskiej:
Ilość dokumentów kosztowych w walucie obcej:
Średnia ilość stron wyciągu bankowej w walucie polskiej:
Ilość rachunków bankowych w walucie polskiej:
Średnia ilość stron wyciągu bankowej w walucie obcej:
Ilość rachunków bankowych w walucie obcej:
Ilość operacji kasowych:
Ilość dokumentów sprzedaży w walucie polskiej:
Ilość dokumentów sprzedaży w walucie obcej:
Ilość dokumentów rozliczenia delegacji:
Ilość dokumentów rozliczenia zaliczki:
Ilość zbiorczych dokumentów magazynowych:
Ilość nietypowych operacji (np. rezerwy, dopłaty do kapitału, nabycie nieruchomości):
Ilość faktur wewnętrznych VAT:
Okres rozliczenia VAT:
Okres rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy:
Ilość standardowych raportów miesięcznych (zestawienie obrotów i sald, skrócony bilans i rachunek zysków i strat, raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta):
:
Ilość umów o pracę - rezydenci:
Ilość umów o pracę - nierezydenci:
Ilość umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) - rezydenci:
Ilość umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) - nierezydenci:
Dodatkowe informacje:
« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy