Strona główna » Outsourcing Księgowy » Kadry i płace

Kadry i płace

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej świadczymy następujące usługi:

 • sporządzanie list płac pracowników 
 • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej
 • prowadzenie rozliczeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie kart zasiłkowych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych, deklaracji PFRON
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników
 • monitorowanie badań lekarskich i szkoleń BHP
 • korespondencjęaw imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS
 • doradztwo dla kadry kierowniczej z zakresu optymalizacji rozliczeń podatkowych osób fizycznych

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy