Strona główna » Doradztwo podatkowe » Bieżące doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

W zależności od indywidulanych potrzeb Klientów DPPA Audit w sposób kompleksowy zapewnia wsparcie w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. Optymalizujemy zobowiązania podatkowe, wskazując jednocześnie na ewentualne ryzyka związane z przyjęciem rekomendowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego.

 

W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego świadczymy następujące usługi:

  • podatkowe interpretacje zaistniałych zdarzeń gospodarczych

  • analizy umów i innych dokumentów prawnych pod kątem konsekwencji podatkowych

  • redagowanie umów w celu osiągnięcia zamierzonych skutków podatkowych

  • opracowanie optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych

  • pomoc we wdrożeniu proponowanych koncepcji gospodarczych

Bieżące doradztwo podatkowe realizujemy w formie konsultacji telefonicznych i  przesyłanych drogą e-mailową, pisemnych opinii podatkowych oraz  informacji podatkowych, a także poprzez spotkania konsultacyjne.

 

W zależności od zapotrzebowania naszych Klientów usługi w tym zakresie  świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy. 

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy