Strona główna » Doradztwo podatkowe » Podatki osobiste i doradztwo dla pracodawców

Podatki osobiste i doradztwo dla pracodawców

Doradzamy osobom fizycznym w zakresie opodatkowania dochodów z pracy, samozatrudnienia, kontraktów menedżerskich a także majątku otrzymywanego w spadku lub darowiźnie oraz transferu majątku osobistego. 

 

DPPA Audit efektywnie podatkowo wspiera Klientów w przy dokonywaniu przez osoby fizyczne inwestycji w kapitały pieniężne (papiery wartościowe, fundusze kapitałowe, instrumenty pochodne), nieruchomości oraz dobra luksusowe.

 

Nasze usługi w tym zakresie obejmują opodatkowanie dochodów osiąganych przez polskich rezydentów zarówno ze źródeł znajdujących się w Polsce jak i za granicą, a także opodatkowanie w Polsce nierezydentów, w tym ekspatów.

 

Doradztwo w tym zakresie obejmuje także wykonywanie przez pracodawcę obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy