Strona główna » Doradztwo podatkowe » Przeglądy podatkowe

Przeglądy podatkowe

Usługi DPPA Audit w zakresie przeglądów podatkowych obejmują sprawdzanie prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazywanie ewentualnych nieprawidłowości, identyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego, a także przedstawianie sposobów skorygowania nieprawidłowości oraz wskazywanie działań zmierzających do usunięcia bądź zmniejszenia zidentyfikowanych ryzyk. Ponadto, wynikiem przeglądów podatkowych jest także zaproponowanie nowych rozwiązań, które będą efektywniejsze podatkowo niż te stosowane dotychczas.

 

Zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta przegląd podatkowy może dotyczyć określonych zobowiązań podatkowych (np. CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości, składki ZUS), określonych obszarów działalności podatnika (np. sprzedaż, wydatki, inwestycje, marketing, ceny transferowe) lub wybranych operacji gospodarczych. 

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy