Strona główna » Wyceny » Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Dokonujemy wyceny nieruchomości w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, polskie standardy wyceny – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) wydane przez PFSRM, jak również w oparciu o standardy międzynarodowe (RICS, IVSC). 

 

Zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyceny nieruchomości dokonywane są przez rzeczoznawców majątkowych, posiadających stosowne uprawnienia zawodowe.

 

Oprócz standardowych wycen nieruchomości sporządzamy również ekspertyzy bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości, opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora, due diligence nieruchomości, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości (w tym MSR 40) oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości lub MSR 16. Przy wycenach dla celów sprawozdań finansowych współpracujemy z biegłymi rewidentami w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do wyceny środków trwałych.

 

Oferujemy usługi wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz o różnym przeznaczeniu: zarówno komercyjnym (biurowce, magazyny, obiekty handlowe, lokale użytkowe itp.) jak i mieszkalnym.

 

Wyceny nieruchomości przygotowywane są w różnych celach:

  • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
  • negocjowania ceny kupna-sprzedaży
  • podatkowych
  • sprawozdań finansowych
  • wniesienia aportu
  • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste
  • określenia wysokości odszkodowań
  • określenia wynagrodzeń z tytułu służebności gruntowych i służebności przesyłu
  • innych

W celu otrzymania wstępnej oferty dotyczącej wyceny nieruchomości, prosimy wypełnić poniższy formularz.

 

Nazwa jednostki:
Osoba kontaktowa:
Telefon:
Adres e-mail:
Położenie nieruchomości:
Rodzaj nieruchomości:
Sposób użytkowania nieruchomości:
Cel wyceny:
Inne prawa ustanowione na nieruchomości:
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, której dotyczy oferta:
« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy