Strona główna » Outsourcing Księgowy

Outsourcing Księgowy

Podmioty odnoszą wymierne korzyści w postaci istotnego ograniczenia kosztów korzystając z outsourcingu usług finansowo-księgowych. Z tego powodu coraz więcej firm przekazuje prowadzenie księgowości podmiotom zewnętrznym zatrudniającym specjalistów w tym zakresie. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są najbardziej widoczne w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą lub dla których bezpieczeństwo podatkowe jest priorytetowe. Ponadto dzięki outsourcingowi księgowemu przedsiębiorcy mogą w pełni skoncentrować się na kluczowych obszarach rozwoju i prowadzonej działalności oraz ograniczają ryzyko strat spowodowane następstwami błędów wynikających z braku wiedzy i odpowiedniego doświadczenia, w szczególności w przypadku nietypowych transakcji gospodarczych.

Terminowe i efektywne wykonanie zleconych usług jest dla nas priorytetem. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług. Obiektywnym potwierdzeniem naszych kwalifikacji jest posiadanie uprawnień biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych osób zaangażowanych w obszarze outsourcingu księgowego.


DPPA Audit Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3564 i zgodnie z obowiązującymi przepisami na tej podstawie jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kontakt:
Iwona Frąckiewicz
T: +48 22 201 08 38
E:  ifrackiewicz@dppaaudit.euZadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy