Strona główna » Audyt » Kluczowy zespół

Iwona Frąckiewicz -

- Biegły rewident, Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2005 roku, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w 2013 roku. Poprzednio pracowała w spółkach audytorskich Haarmann, Hemmelrath, BDO Polska, Ernst & Young Audit oraz kierowała zespołem sprawozdawczości finansowej w Asseco Poland. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, specjalizuje się w konsolidacji sprawozdań finansowych, przeprowadzaniu due diligence oraz wycenach przedsiębiorstw i innych aktywów (w tym znaków towarowych). Prowadzi szkolenia z zakresu polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości.


Joanna Powichrowska -

- Biegły rewident, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2003 roku. Pracowała w spółkach audytorskich Rödl & Partner, Haarmann, Hemmelrath oraz Mazars. Specjalizuje się w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz MSSF, US GAAP i HGB. Prowadziła badania sprawozdań finansowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz uczestniczyła w pracach wspierających przygotowanie prospektu emisyjnego dla spółek wchodzących na rynek giełdowy. Prowadziła szkolenia z zakresu IPO.


Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy