Strona główna » Audyt

Audyt

DPPA Audit Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3564.

Wykonujemy zarówno tradycyjne usługi audytorskie jak badania sprawozdań finansowych, ale również inne usługi atestacyjne związane z zarządzaniem różnymi aspektami działalności gospodarczej. 
 
Posiadamy wymagane kwalifikacje i szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Stosując indywidualne podejście dostosowane do specyfiki działalności naszych Klientów świadczymy usługi w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu.

Kontakt:
Iwona Frąckiewicz

T: +48 22 201 08 38
E:  ifrackiewicz@dppaaudit.euZadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy