Strona główna » Aktualności » Aktualności » Wejście w życie MSSF 9

Aktualności

Wejście w życie MSSF 9

2018-02-05

1 stycznia 2018 roku wszedł w życie Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 Instrumenty Finansowe. Standard ten w szczególności:

 

1. zmienia zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

 

MSSF 9 przewiduje, że klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona będzie od wyników oceny modelu biznesowego zarządzania danym portfelem aktywów oraz oceny warunków kontraktowych danego aktywa finansowego. Zmiana podejścia do klasyfikacji aktywów finansowych może skutkować koniecznością reklasyfikacji i zmiany zasad wyceny dla części posiadanych instrumentów finansowych.

 

2. wprowadza nowy model utraty wartości oparty o oczekiwane straty kredytowe

 

Zgodnie z MSSF 9, ujęcie straty z tytułu utraty wartości powinno nastąpić w oparciu o koncepcję strat oczekiwanych, a nie jak dotychczas, w oparciu o straty poniesione, co spowoduje przyspieszenie ujęcia strat i wzrostem poziomu rezerw.

 

3. uelastycznia podejście do rachunkowości zabezpieczeń

 

Nowy standard w zakresie rachunkowości zabezpieczeń ma na celu lepsze dopasowanie rachunkowości zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem. Standard dopuszcza jednak stosowanie dotychczasowej polityki opartej na MSR 39.

 

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy