Strona główna » Aktualności » Aktualności » Nowa ustawa o biegłych rewidentach

Aktualności

Nowa ustawa o biegłych rewidentach

2017-10-03

W dniu 21 czerwca 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ustawa o biegłych rewidentach wdraża regulacje unijne (dyrektywę 2014/56/UE), określające nowe zasady wykonywania audytu w spółkach. Część zagadnień dotyczących badania sprawozdań finansowych jednostek zaufania publicznego i działalności firm audytorskich przeprowadzających te badania, reguluje rozporządzenie UE nr 537/2014, którego bezpośrednie stosowanie umożliwia ustawa.

 

Nowe regulacje mają wzmocnić niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz przyczynić się do poprawy jakości badań ustawowych oraz wzmocnienia nadzoru publicznego.

 

Obszary istotnych zmian:

  • bezpośrednia kontrola Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) nad firmami audytorskimi przeprowadzającymi badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP),
  • wprowadzenie tzw. „białej listy" usług dozwolonych, które będą mogły być świadczone poza czynnościami rewizji finansowej na rzecz tych samych klientów,
  • rotacja firm audytorskich badających sprawozdania finansowe JZP, rotacja kluczowego biegłego rewidenta JZP,
  • zwiększenie przejrzystości informacji na temat przeprowadzonego badania przekazywanych przez firmy audytorskie badanym podmiotom,
  • zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów poprzez zaostrzenie kar oraz rozszerzenie katalogu osób karanych,
  • nadzór nad JZP oraz działalnością komitetów audytu, sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF),
  • wzmocnienie niezależności i roli komitetów audytu tworzonych przez JZP.

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy